Cười không nhặt được mồm với những sáng kiến được xuất hiện trong hoàn cảnh ‘cái khó ló cái khăn’ của những thánh phát minh

Khi rơi vào tình cảnh khó khăn, con người sẽ buộc phải vận dụng hết óc sáng tạo để tự cứu rỗi chính mình. Cuộc đời luôn là một chuỗi những khó khăn không như ý muốn. Nhưng điều đó

Xem thêm