NHỮNG BÍ ẨN VỀ ĐÔI MẮT THẦN THÁNH CỦA CON NGƯỜI THÁCH THỨC KHOA HỌC

Nhiều ý kiến cho rằng những trường hợp dưới đây được xem như biểu tượng “con mắt thần thánh”, nhưng cũng không ít quan điểm tỏ ra lo ngại và gọi đó là “mắt quỷ”. Nhìn xuyên thấu Natasha Demkina

Xem thêm