Tròn mắt với những món đặc sản lạ lùng, dùng để cung tiến vua chúa Việt Nam, gà 9 cựa trong truyền thuyết là có thật?

Xưa kia, vùng nào có những  sản vật ngon, độc đáo cũng luôn nghĩ tới chuyện mang cung tiến vào cung vua trước tiên. Vì thế, mỗi bữa ăn của vua chúa các món đều đa dạng với nhiều món quý hiếm, đặc biệt.

Xem thêm